Năm học 2020-2021, trường Tiểu học Thị trấn Tiên Điền có 32 cán bộ giáo viên và nhân viên. Trong đó có 1 Hiệu trưởng, 1 Phó Hiệu trưởng, 1 TPT Đội, 26 giáo viên và 3 nhân viên. Giáo viên có trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 là 70,3%.

Dưới đây là danh sách cán bộ giáo viên và nhân viên toàn trường năm học 2020-2021:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chỗ ở hiện tại

1

Trần Thị Ngọc Xuyến

1970

Hiệu trưởng

Đại học

TT Xuân An

2

Đặng Thị Quỳnh Hoa

1973

Hiệu phó

Đại học

TT Tiên Điền

3

Nguyễn Thị Nhung

1979

CTCĐ-TPCM

Đại học

TT Tiên Điền

4

Đoàn Thị Nhung

1989

TTCM

Đại học

Xuân Giang

5

Trần Thị Khánh Vân

1981

TTCM

Đại học

TT Xuân An

6

Cao Bảo Ngọc

1980

TTCM

Đại học

TT Tiên Điền

7

Đặng Thị Mỹ Dung

1979

TTVP

Trung cấp

TT Tiên Điền

8

Nguyễn Thị Thúy Điềm

1967

TPCM

Cao Đẳng

TT Nghi Xuân

9

Trần Thị Diệp

1988

TPCM

Đại học

TT Nghi Xuân

10

Chu Thị Oanh

1980

TPCM

Đại học

TT Xuân An

11

Lê Thị Tứ

1974

GV

Cao đẳng

TT Tiên Điền

12

Lê Thị Hồng Thắm

1976

GV

Cao đẳng

TT Xuân An

13

Hồ Thị Hoài

1980

GV

Đại học

Xuân Giang

14

Phan Thị Hằng

1975

GV

Cao đẳng

TT Tiên Điền

15

Nguyễn Thị Lan

1981

GV

Đại học

TT Tiên Điền

16

Hồ Thị Thủy

1978

GV

Cao đẳng

Xuân Giang

17

Nguyễn Thị Dung

1967

GV

Đại học

TT Tiên Điền

18

Lê Thị Thúy Hà

1975

GV

Cao đẳng

Xuân Giang

19

Đậu Thị Hương

1986

GV

Đại học

Xuân Thành

20

Lê Thị Thúy Hiền

1974

GV

Đại học

Xuân Giang

21

Cao Xuân Lý

1964

GV

Cao đẳng

Xuân Giang

22

Đậu Thị Hoa

1974

GV

Đại học

TT Nghi Xuân

23

Lê Thị Tâm

1985

GV

Đại học

TT Xuân An

24

Phạm Thị Thu Hiền

1979

GV

Đại học

TT Tiên Điền

25

Lê Thị Vang

1976

GV

Đại học

Xuân Mỹ

26

Hồ Y Mây

1981

GV

Đại học

TT Tiên Điền

27

Phạm Thị Thanh Tú

1983

GV

Đại học

Xuân Mỹ

28

Đặng Thị Chung Toàn

1982

GV

Đại học

TT Tiên Điền

29

Đặng Chí Công

1972

GV

Trung cấp

TT Tiên Điền

30

Lê Thị Cẩm Nhung

1987

GV

Đại học

Xuân Giang

31

Cao Thị Anh

1979

NV Y tế-Thủ quỹ

Trung cấp

TT Tiên Điền

32

Trịnh Thị Kim Thoa

1984

NV Kế toán

Trung cấp

TT Xuân An